На 28-30 юни 2023 г. в град Перник се проведе 17-та Национална конференция по проблемите на провенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя беше организирана от Секретариата на Национален съвет по наркотичните вещества и Общински съвет по наркотичните вещества – Перник, със съдействието на Национален център по обществено здраве и анализи и Регионална здравна инспекция – Перник.

На форума присъстваха повече от 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата страна.

Конференцията започна с поздравителен адрес от министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков и поздравителни думи от г-н Стефан Кръстев, зам.-кмет на община Перник и председател на Общински съвет по наркотичните вещества – Перник.

Основен акцент в срещата бяха актуални добри практики в областта на превенцията на употребата на наркотици, с които работят специалистите от превантивно-информационните центрове (ПИЦ). Такива практики представиха ПИЦ Перник, ПИЦ Шумен, ПИЦ Плевен (примерът „Подай ръка“), Дирекция „Превенции“ Варна („Дигитална платформа за превенция на рисково поведение“), ПИЦ Кърджали („Спортът и изкуството ръка за ръка в превенцията“), ПИЦ Стара Загора („Пътят – към свобода и вътрешна сила“), ПИЦ Русе (група за „Взаимопомощ на родители на зависими“), ПИЦ Добрич, ПИЦ Ямбол, ПИЦ Пловдив и ПИЦ Благоевград.

Бяха поставени редица въпроси за дискусия като: превенция на шофирането под влияние на алкохол и наркотици; опасностите за обществото с разширяването на появата на нови психоактивни вещества и мерките, които се предприемат; нарастване на употребата на снус и райски газ сред младите хора; изработване на нормативни документи за регламентиране на дейността на ОСНВ и ПИЦ; организационни въпроси относно обученията на експертите в ПИЦ и др.

Специално внимание беше обърнато на разработване на проект на превантивна програма, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН и Европейските стандарти  за качество на превенцията на употребата на наркотици на EMCDDA.

Вече няколко години в България действат Национални праграми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда – съответно „Кодове име Живот“ (за ученици 5-7 клас) и „От връстници за връстници“ (за ученици 8-11 клас). Във връзка с това все по-актуален става въпросът за тяхната ефективност и възможностите за извършване на такава оценка. За тази цел са разработени анкети, които с пускането си в началото и края на осъществяваните интервенции в училищата да покажат дали целта и задачите са постигнати.

В рамките на форума бяха извършени въвеждащо обучение на новозначени експерти (по теми за типове зависимости и организация на психиатричната помощ в България) и надграждащо обучение на експерти със стаж от една до три години (за работа с рискови групи).