Националният фокусен център на Обединеното кралство съобщи за 18 смъртни случая, свързани с употреба на p-methyl-4-methylaminorex, в комбинация с други вещества.

Смъртните случаи са настъпили между юни и декември 2013 г. в Северна Ирландия. В доклада към тези случаи се споменава за идентифициран p-methyl-4-methylaminorex в иззети таблетки с лого череши (357 таблетки , 3 случая) и кръст (91 таблетки, 1 случай), иззети между юни и август 2013 г., също в Северна Ирландия.

Следствените органи на Обединеното кралство отбелязват, че веществото се употребява в комбинация с други наркотици, като кокаин, екстази, заместени катинони , диазепам, канабис и др., обикновено по време на „хаус партита“.

Употребата на p-methyl-4-methylaminorex води до превъзбуда, прегряване, проблеми с дишането, спиране на сърдечната дейност.

Първият сигнал за смъртни случаи, свързан с това вещество е получен през октомври 2013 след доклад от Националния фокусен център на Унгария, в който се съобщава за 8 смъртни случая, вероятно причинени от p-methyl-4-methylaminorex в комбинация с други вещества (? – PVP , алпразолам, мефедрон). p-methyl-4-methylaminorex е идентифициран и в други страни. Към момента в Национален фокусен център не е постъпила информация относно залавяния на веществото на територията на Република България.