На 12-14 юни 2024 г. в град Габрово се проведе 18-та Национална конференция по проблемите на провенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя беше организирана от Секретариата на Национален съвет по наркотичните вещества и Общински съвет по наркотичните вещества – Габрово, със съдействието на Национален център по обществено здраве и анализи и Регионална здравна инспекция – Габрово.

На форума присъстваха близо 100 специалисти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества от цялата страна.

Конференцията беше открита от г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, която отправи поздравителни думи и пожела успех на участниците. Беше прочетен и поздравителен адрес от министъра на здравеопазването г-жа Галя Кондева.

Основен акцент в срещата бяха актуални добри практики в областта на превенцията на употребата на наркотици, с които работят специалистите от превантивно-информационните центрове (ПИЦ). Такива практики представиха ПИЦ Габрово („Мостове на доброто“) и ПИЦ Русе („Ще се справим заедно“). Заедно с това бяха представени филмите „Чистота или смърт“ за Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово и „Невидими жертви“ за Терапевтична общност „Отвори очи“ – Варна (с подкрепата на ОСНВ Благоевград).

ПИЦ Кърджали представи Първа национална конференция с младежи-доброволци към общинските съвети по наркотичните вещества на тема: „Аз съм млад и избирам живота“, която се проведе през май 2024 г. в града.

Валентина Маринова от НЦОЗА запозна участниците с тенденциите, насоките и проблемите в работата на превантивно-информационните центрове през 2023 г. въз основа на отчетите по националните програми, програмите за селективна и индикативна превенция, реализираните кампании и обучения в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества.

Росица Рачева се спря на някои основни аспекти на ефективните превантивни програми, докато Александър Панайотов направи обобщение на резултати по отношение ефективността на заложените задачи на Национална програма „Кодово име Живот“ за ученици 5-7 клас.

Специална сесия беше посветена на промените, които настъпиха по отношение на легализацията на употребата на канабис в Европа, САЩ и Канада, като бе обърнато внимание на последиците от приетите нормативни регулации за проблема с наркотиците и наркоманиите.

В рамките на форума беше извършено въвеждащо обучение на новозначени експерти по теми за типове зависимости и специфики на превантивните програми, нормативна уредба, ефективни превантивни подходи при работа с деца и младежи.