Месец: септември 2007

На 24 и 25 септември 2007 г. в централата на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатора “Търсене на лечение”. В нея взеха участие експерти от 30 страни, включени в мониторинговата система по проблемите на наркоманиите.

Годишна експертна среща по индикатора “Търсене на лечение”

На 24 и 25 септември 2007 г. в централата на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон се проведе Годишна експертна...

На 17 и 18 септември 2007 г. в курорта “Св. Св. Константин и Елена” се проведе семинар на тема “Приложение на метода CAPTURE – RECAPTURE за оценка на броя проблемно употребяващи наркотични вещества”.

Семинар за „Приложение на метода CAPTURE – RECAPTURE за оценка на броя проблемно употребяващи наркотични вещества“

На 17 и 18 септември 2007 г. в курорта “Св. Св. Константин и Елена” се проведе семинар на тема “Приложение на метода CAPTURE –...

Архив