Месец: ноември 2008

На 06.11.2008 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел бе представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2008 г., изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). По същото време Докладът бе лансиран и в повечето страни от Европейския съюз, както и в Норвегия, Турция и Хърватия.

Представяне на годишния доклад на ЕС по проблемите на наркотиците

На 06.11.2008 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел бе представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2008...

Архив