Месец: октомври 2009

ІІІ-та Национална работна среща на експертите по индикатора “Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици”

На 22 и 23 октомври в гр. Банкя (в рамките на голяма София) се състоя ІІІ Национална работна среща на експертите по индикатора “Търсене...

Архив