Месец: ноември 2009

На 5 ноември 2009 година в пресклуб „София Прес” се състоя V Годишна експертна среща за представяне на годишния доклад за 2009 на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа и на актуални сравнителни данни за България.

Представяне на годишния доклад на EMCDDA за състоянието на проблемите с наркотиците в Европа 2009 г.

На 5 ноември 2009 година в пресклуб „София Прес” се състоя V Годишна експертна среща за представяне на годишния доклад за 2009 на Европейския...

Архив