Месец: април 2010

EMCDAA

EMCDDA публикува труд на тема: „Намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества: минало, настояще и бъдеще

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) публикува обширен труд  на тема: „Намаляване на вретите от употребата на наркотични вещества: минало, настояще...

На 8 април 2010 г. в хотел “Жеравна”, град Банкя се проведе Работна среща на тема „УЧАСТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, която Национален фокусен център за наркотици и наркомании организира в сътрудничество с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Развитие на информационната система по наркотиците в България

На 8 април 2010 г. в хотел “Жеравна”, град Банкя се проведе Работна среща на тема „УЧАСТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В...

Архив