Месец: април 2010

EMCDAA

EMCDDA публикува труд на тема: „Намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества: минало, настояще и бъдеще

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) публикува обширен труд  на тема: „Намаляване на вретите от употребата на наркотични вещества: минало, настояще...

Архив