Месец: декември 2011

На 15.12.2011 г. НФЦ организира IV Годишна работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” (TDI) на тема „Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици – актуално състояние, проблеми и бъдещо развитие”.

IV-та годишна работна среща по TDI

На 15.12.2011 г. НФЦ организира IV Годишна работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” (TDI) на тема „Националната...

EMCDAA

Брой 76 на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA)

Излезе от печат новия брой (76) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода октомври-декември 2011 година....

Архив