Месец: ноември 2012

Пета национална среща по TDI

На 19 декември 2012 г. в 11,00 часа в голямата конферетна зала на Национален пресклуб “СОФИЯ ПРЕС” беше представен Годишният доклад по проблемите, свързани...

II-ра Европейска конференция за индикаторите по предлагане на наркотици

Втората европейска конференция за индикаторите по предлагане на наркотициn беше организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA), Европейската комисия и Европол...

EMCDAA

Годишен доклад 2012: състоянието на проблема с наркотиците в Европа

Какви ответни мерки предприемат държавите по отношение на явлението нови наркотици? Нараства или намалява употребата на наркотици сред учениците? Колко европейци употребяват канабис всекидневно?...

Архив