EMCDAA

Водещи европейски и международни специалисти ще се срещнат в Лисабон на 27-28 юни, за да направят преглед на глобалния феномен „нови психоактивни вещества“. Третият международен мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества, организиран от EMCDDA, в сътрудничество с Европол, ще събере над 100 участници от повече от 40 държави.

http://www.emcdda.europa.eu/news/2013/9

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/new-drugs-forum