Месец: ноември 2013

На 21 ноември 2013 г. в Национален център по наркомании се проведе VI Национална работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“ (TDI). Тя бе разделена на две части. В началото се проведе заседание на Експертна работна група по TDI към Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ), след което събитието продължи с работна среща със сътрудниците по TDI.

VI-та национална работна среща по TDI

На 21 ноември 2013 г. в Национален център по наркомании се проведе VI Национална работна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с...

Архив