Месец: декември 2014

На 11 декември 2014 г. в София се проведе VII Национална експертна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици" (TDI). В нея взеха участие сътрудници на Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици от София, Пловдив, Враца, Русе, Плевен и Ловеч. От Национален фокусен център за наркотици и наркомании водещ на събитието бе Александър Панайотов, координатор на TDI за България.

VII-а национална работна среща по TDI

На 11 декември 2014 г. в София се проведе VII Национална експертна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“...

Архив