Месец: април 2015

На 02-03 април 2015 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Втори регионален обучителен семинар на НФЦ на тема "Обществени отговори по намаляване на търсенето на наркотици: състояние и практически насоки".

Втори регионален обучителен семинар на НФЦ

На 02-03 април 2015 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Втори регионален обучителен семинар на НФЦ на тема „Обществени отговори по...

Архив