Месец: юни 2016

На 08-09 юни 2016 г. в Лисабон, Португалия, се състоя Годишна експертна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ (TDI). Тя бе организирана от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и в нея взеха участие представители на повечето европейски страни – част от които от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), а също и представители на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Армения, Грузия, Израел, Молдова и Украйна.

Годишна експертна среща по индикатор TDI (2016)

На 08-09 юни 2016 г. в Лисабон, Португалия, се състоя Годишна експертна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ (TDI)....

Архив