Месец: октомври 2017

EMCDAA

Здравни и социални ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците

Какви ответни действия да бъдат предприети спрямо проблемите на възрастните, употребяващи хероин? Как да се справим със смъртността, причинена от силно действащ фентанил? Как...

Архив