Месец: февруари 2018

На 26 и 27 ноември 2018 г. в сградата на Национален център по наркомании (НЦН) се проведе семинар на тема „Съвременни подходи в превенцията на употребата на наркотици“, организиран от НЦН, с подкрепата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Гост лектори бяха д-р Ракеле Донини (Италия) – ръководител на проекти за превенция на европейски и местно ниво и Грегор Буркхарт – главен научен анализатор по превенция към отдел „Обществено здраве“ на EMCDDA.

Семинар на тема „Съвременни подходи в превенцията на употребата на наркотици“

На 26 и 27 ноември 2018 г. в сградата на Национален център по наркомании (НЦН) се проведе семинар на тема „Съвременни подходи в превенцията...

Архив