Месец: ноември 2018

В периода 26-27 ноември 2018 г. в София се проведе семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“, организиран от Национален център по наркомании, с подкрепата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Лектори на семинара бяха Хулиан Висенте (EMCDDA) и Кати Маклеод (Scottish Drug Forum). Той беше предназначен за специалисти, работещи в областта на психосоциалната рехабилитация на употребяващите наркотици и беше насочен към:

Семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“

В периода 26-27 ноември 2018 г. в София се проведе семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“, организиран от Национален център по...

НФЦ

Излезе брой 3 на NEWS

В брой 3 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини...

На 06-08 ноември 2018 г., в Общинския културен институт – "Красно село" - гр. София, се проведе ХІІ-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, в която участие взеха специалисти от общинските съвети по наркотични вещества и превантивно-информационните центрове (ПИЦ) от цялата страна.

2018-11-12 ХІІ-та национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

На 06-08 ноември 2018 г., в Общинския културен институт – „Красно село“ – гр. София, се проведе ХІІ-та Национална конференция по проблемите на превенцията на...

Архив