Месец: ноември 2018

НФЦ

Излезе брой 3 на NEWS

В брой 3 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини...

2018-11-12 ХІІ-та национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

На 06-08 ноември 2018 г., в Общинския културен институт – „Красно село“ – гр. София, се проведе ХІІ-та Национална конференция по проблемите на превенцията на...

Архив