Месец: април 2019

НФЦ

Излезе брой 4 на NEWS

В брой 4 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини...

На 11 април 2019 г. в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители в София се проведе поредно събитие под мотото „Изкуството като алтернатива“, организирано от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София. В Дневния център беше представена изложба „Само(Личности)“, която включва произведения на доброволци и посетители на центъра. За вдъхновяващата атмосфера допринесоха младежки групи и млади изпълнители, избрали изкуството като алтернатива на съвременните зависимости.

Млади хора избраха „Изкуството като алтернатива“

На 11 април 2019 г. в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители в София се проведе поредно събитие под мотото „Изкуството като...

На 05 април 2019 г. Катедра по съдебна медицина и деонтология към Медицински университет – София отбеляза своята 100 годишнина. Катедрата е създадена на 01.04.2019 г., като за неин ръководител е определен проф. д-р Атанас Теодоров-Балан. Проф. Теодоров е сред най-изтъкнатите лекари, създатели на българското здравеопазване и медицина.

100 години катедра по Съдебна медицина и Деонтология – София

На 05 април 2019 г. Катедра по съдебна медицина и деонтология към Медицински университет – София отбеляза своята 100 годишнина. Катедрата е създадена на...

Архив