Месец: ноември 2019

На 19 ноември 2019 г. в УНСС, София, се проведе първо практическо обучение на експерти от ПИЦ, сътрудници на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, за работа със статистически данни. В обучението се включиха представители на Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Русе и Ямбол. Водещ лектор беше доц. д-р Соня Чипева (заместник-декан по научноизследователската дейност, факултет „Приложна информатика и статистика“, катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС).

Обучение на експерти от ПИЦ за работа със статитически данни

На 19 ноември 2019 г. в УНСС, София, се проведе първо практическо обучение на експерти от ПИЦ, сътрудници на Национален фокусен център за наркотици...

Архив