Месец: февруари 2023

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2021 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2020 г. Годишен доклад за състоянието...

Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (издания на EMCDDA, 2021 – 2023 г.)

Рамка за действие и стратегии за успешно прилагане Ръководствата предоставят подкрепа на онези, които планират здравна и социална политика или интервенции за справяне с...

Онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа относно въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба на наркотици (2020 г.)

В периода април-май 2020 г. от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) беше инициирано онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа...

Архив