Месец: февруари 2023

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2022 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2021 г. Годишен доклад за състоянието...

Нормативни документи

Национални стратегии и програми Общински стратегии и програми в областта на наркотиците и наркоманиите Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Наредба №...

Онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа относно въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба на наркотици (2020 г.)

В периода април-май 2020 г. от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) беше инициирано онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа...

Архив