Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни) в София се проведе събитие с надслов „Запечатай момента“. То беше организирано от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, гр. София, със съдействието на Национален център по обществено здраве и анализи. Програмата включваше авторски спектакъл „Чисто щастие“ с участие на доброволци, тематични дискусии, фото будка за запечатване на хубави емоции, арт ателиета и живи музикални изпълнения.

Международният ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици се отбелязва от 1987 г. всяка година на 26 юни с решение на Общото събрание на ООН, като израз на решимостта за засилване на действиеята и сътрудничеството за постигане на глобалната цел за свят свободен от злоупотреба с наркотици.

Подкрепяно всяка година от хора, общности и различни организации от целия свят, това глобално отбелязване на този дел има за цел да повиши осведомеността за основния проблем, който незаконните наркотици представляват за обществото.

През тази година кампанията на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) е под наслов #CareInCrises (Грижа при кризи), като призивът е правителствата, международните организации, гражданското общество и всички заинтересовани страни да предприемат спешни действия за защита на хората, включително чрез засилване на превенцията и лечението на употребата на наркотици и чрез предотвратяване на незаконното предлагане на наркотици.