UNODC

В периода 12-16 март 2018 г. във Виена, Австрия, се проведе 61-а Годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества при икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ООН). В рамките на форума бяха проведени близо 100 събития в областта на наркотиците и наркоманиите. Две от тях бяха съорганизирани от правителството на Република България и наши партньори.

На 13 март беше представен съвместния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Европол „Drugs and the Darknet”. Основни теми на доклада са: последни открития във функционирането на пазарите на „тъмната мрежа“, перспективи за изследване и политика по проблема, заплахи за здравето и сигурността и как Европа и международната общност може да отговори на тези заплахи. Водещ на събитието беше Светослав Спасов (постоянен представител на България в ООН във Виена), а гости – Алексис Гусдил (директор на EMCDDA), Лаймонас Василиаускас (Европол) и Петер Михок (отдел „Организирана престъпност и политика за наркотиците“ към Европейската комисия).

На 14 март беше организирано специално събитие на тема: „Лечение и грижа за употребяващите наркотици в контакт с правосъдната система: алтернативи на лишаването от свобода“. Свое отношение по въпроса взеха Жилберто Гера (UNODC), Владимир Позняк (Световна здравна организация), Данило Балота (EMCDDA). От името на Европейски съюз изявление имаше Светослав Спасов (постоянен представител на България в ООН във Виена). В дискусията се включиха още представители на Африкански съюз, Интер-американска комисия за контрол на злоупотребата с наркотици (CICAD) и гражданското общество.