В периода 10-13.05.2022 г. се проведе 66-та работна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от мрежата REITOX. Тя беше в хибриден формат, като представители на по-голямата част от страните бяха на място в Лисабон, а тези на Испания и Латвия се включиха онлайн.

Както всеки път през първия ден се проведе предварителна среща на страните от мрежата REITOX (без участието на EMCDDA), на която се разисква предстоящия дневен ред и евентуална позиция, която участниците биха застъпили пред EMCDDA. През този ден се обърна внимание на приноса на националните фокусни центрове в процеса на изготвяне на Регламента на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно Агенцията на ЕС за наркотиците. В контекста на България беше посочено активното участие на нашия НФЦ при разглеждането на отделните членове от новия регламент в Хоризонталната група „Наркотици“.

По отношение на новия пакет за докладване от страните за 2022 г., беше изразено становище от някои от тях, че няма да могат да изпратят попълнени всички задължителни инструменти с информация. Това се дължи на намаления с 25% бюджет, с който разполагат националните фокусни центрове през тази година. България към момента не би трябвало да има трудности да изпрати пълния пакет с необходима информация. 

През годината се провеждат две срещи на ръководителите на национални фокусни центрове, като една от тях се допълва и от разширена среща по определена тематика, в която участват и страни извън REITOX. През тази година темата на срещата беше свързана с Европейската година на младите хора – „Съвременни проблеми с наркотиците сред младите хора“. В нея се включиха представители още на 5 страни от Западните Балкани, 7 страни от Близкия Изток и Африка, както и на други 7 европейски страни (вкл. Украйна).

В рамките на разширената среща беше представено актуално изследване на Евробарометър за въздействието на наркотиците върху общностите и по-специално върху младежта, както и една от по-новите инициативи за изследване на проблема с наркотиците върху учениците – MEDSPAD (Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици на страните от Средиземноморието).

Особен интерес предизвика сесията за новите тенденции по отношение на специфични вещества. Освен представянето на новите публикации на EMCDDA и Европол за пазарите на кокаин и метамфетамин в ЕС, голямо влияние беше обърнато и на регионалните и национални перспективи пред предлагането и употребата на азотен диоксид (райски газ).

Третата сесия беше посветена на превенция на престъпността във връзка с наркотици по отношение на младите хора, като беше представена информация от Дания, Норвегия и Косово.

Последната сесия беше насочена към младите хора в кризисни ситуации и инициативите, които се предприемат във връзка с това. Очаквано тук основната тема беше за последиците от инвазията в Украйна. Беше осъществено пряко включване онлайн с представител на Института по психиатрия към Министерство на здравеопазването на Украйна, който представи актуално онлайн проучване за въздействието на войната върху младите хора в страната, техните психично здраве и употреба на алкохол и наркотици. Друг акцент беше върху кризисната ситуация в Ливан след взривовете в Бейрут през 2020 г.

Първият ден от редовната среща (на 12 май) започна с изявление на директора на EMCDDA Алексис Гусдил, в което той представи актуалната ситуация на развитие на Агенцията. В момента особено важен за EMCDDA е процеса на изготвяне на Регламента на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно Агенцията на ЕС за наркотиците. Този въпрос беше засегнат и от представителя на Европейската комисия Петер Михок.

Представени бяха двете нови платформи на REITOX (connect и documenta), които се очаква да улеснят и подобрят взаимодействието на страните по отношение на подаване и обмен на информация.

Европейският доклад за наркотиците се очаква да бъде представен на 14 юни онлайн, като публикацията ще бъде достъпна на 25 езика, включително и на български.

През втория ден от срещата акцентът падна върху следващия пакет за докладване от страните за 2023 г. Очаква се да бъдат направени промени в терминологията и някои от променливите. Амбицията на EMCDDA е всяка година на ротационен принцип да осъществява преглед на поне 3 работни книги (Workbooks) за всяка страна, като по този начин в рамките на период от 3-4 години страните ще имат обратна връзка от Агенцията за всички предоставени от тях Workbooks.

След тази сесия участниците в срещата бяха разделени на 4 групи за участие в  постерни презентации по четири теми: Коморбидност – наркотици и психично здраве; Вреди от канабиса и отговор на последиците от употребата му; Оценка на политиката по отношение на канабиса; Ситуацията в Украйна и подготовка на ЕС за отговор на здравните нужди на употребяващите наркотици бежанци от Украйна. Във връзка с последната тема се предвижда създаването на уеб пространство (web hub), което да бъде в помощ на украинските бежанци.

Последната сесия беше посветена на индикаторите по намаляване на предлагане на наркотици. Тя беше водена от българския принос в EMCDDA Румен Седефов (ръководител на дирекция „Рискове за обществената безопасност и сигурност“). Освен теми като новите издания за пазарите на наркотици, материалите посветени на „тъмната мрежа“ (darknet), развитието на новия подиндикатор за убийства във връзка с наркотици, акцент беше поставен на 25-годишнината на Европейската система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества. Ръководителят на отдела за дейности, насочени към новите психоактивни вещества Ана Гайегос представи развитието на системата и постиженията през изминалия четвърт век.