В периода 28-30.11.2022 г. в Лисабон се проведе 67-та работна среща на ръководителите на национални фокусни центрове (НФЦ) от мрежата REITOX. В нея се включиха представители на всички 29 страни от REITOX, вкл. и представител на Европейската комисия.

Както всеки път през първия ден се проведе предварителна среща на страните от мрежата REITOX (без участието на EMCDDA), на която се разисква предстоящия дневен ред и евентуална позиция, която участниците биха застъпили пред агенцията. Представя се участието на страните в отделни проекти, настъпили промени в организацията на работа или структурата на центровете.

През тази година основна тема беше работата с новите инструменти за докладване на информация и възможността за създаване на работни групи, които да подпомогнат процеса. Като цяло страните изразиха мнение, че имат добро взаимодействие с правоохранителните органи, което е от съществено значение предвид предстоящата промяна в мандата на EMCDDA и преструктурирането му в Агенция на ЕС за наркотиците.

Ръководителят на полския НФЦ Мартин Буш представи свое изследване на съдържанието на Европейския доклад за наркотиците, от което стана ясно, че термини свързани с намаляване на предлагането са в много по-голяма степен застъпени, отколкото такива в областта на намаляване на търсенето на наркотици. Страните се съгласиха, че е нужен по-балансиран подход при представяне на основните европейски тенденции. Очаква се констатациите от изследването да бъдат представени от говорителя на националните фокусни центрове на срещата на Управителния съвет на EMCDDA в средата на декември.

По отношение на новия пакет за докладване от страните за 2022 г., беше изразено становище от някои от тях, че няма да могат да изпратят попълнени всички задължителни инструменти с информация. Това се дължи на намаления с 25% бюджет, с който разполагат националните фокусни центрове през тази година. България към момента не би трябвало да има трудности да изпрати пълния пакет с необходима информация. Някои страни изразиха становище, че са изпитали затруднения при попълване на Структуриран въпросник „Интервенции в превенцията“, който през тази година отново присъства в пакета за докладване. България попълни и изпрати в срок въпросника.

Първият ден от редовната среща (на 29 ноември) започна с представяне пред EMCDDA на случилото се от предварителната среща. Няколко страни (Чехия, Нидерландия, Полша, Кипър, Португалия) запознаха присъстващите с актуални промени в организацията и работата на техните национални фокусни центрове. Представителят на Европейската комисия пък представи работата й в областта на наркотиците и наркоманиите през втората половина на годината.

Директорът на EMCDDA Алексис Гусдил нямаше възможност да се присъства на срещата, но се включи онлайн, като запозна страните с подготовката за новия мандат на EMCDDA за преструктурирането му в Агенция на ЕС за наркотиците.

Отделна сесия беше посветена на сътрудничеството в рамките на REITOX, а също и на участието на мрежата в различни международни проекти. През 2022 г. са предвидени две REITOX академии в регионален формат – като първата вече се състоя в Гданск (Полша). Другата се очаква да бъде през декември.  EMCDDA се ангажира за сътрудничество със страните от COPOLAD (Латинска Америка и Карибския басейн) и вероятно ще бъдат поканени да участват в следващата разширена REITOX среща през май 2023 г.

Специална сесия беше посветена на индикаторите по намаляване на предлагането на наркотици. Ана Гайегос от EMCDDA представи последното развитие при идентифицирането на нови психоактивни вещества на европейско ниво. На 7 ноември HHC беше поставено под интензивен мониторинг, като то досега е засечено в 9 европейски страни. През последните две години се отбелязва поява на нови синтетични опиоиди – нитазен (в Естония) и протонитазен (в Норвегия). Отчетени са случаи на карфентанил в Литва и други производни на фентанил във Финландия.

На 21 ноември беше публикуван доклад на EMCDDA за разпространението и рисковете от употребата на диазотен оксид (райски газ), който е заявен за превод на български език. Сред другите актуални публикации на EMCDDA са анализи на пазарите на кокаин и метамфетамин. През следващата година се очаква да бъдат публикувани и анализи за пазара на амфетамини, канабис, хероин, MDMA и нови психоактивни вещества.

Вторият ден от срещата започна със сесия, в която бяха сформирани работни групи по 4 теми: новите дигитални платформи Escape, Tedi; икономическата рецесия и употребата на наркотици; публикациите на серия „Европейски ръководства“ на EMCDDA и стаи за консумация на наркотици – мониторинг и отговори.

След това бяха представени промените, които са предвидени да настъпят по отношение на инструментите за докладване на информация през 2023 г., като те се очаква да влязат в действие при старта на кампанията за събиране на информация през юни.