В периода 23-26.05.2023 г. в Лисабон, Португалия, се проведе 68-та работна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от мрежата REITOX (включваща 27-те страни от ЕС, Норвегия и Турция).

През годината се провеждат две срещи на ръководителите на национални фокусни центрове, като една от тях се допълва и от разширена среща по определена тематика, в която участват и страни извън REITOX. През тази година темата на разширената среща беше свързана с Европейската година на уменията – „Обучения на професионалисти в областта на наркотиците и наркоманиите и на употребяващи наркотици“. В нея се включиха представители на още 50 страни – в голямата си част от Северна и Южна Америка, а също и от Близкия Изток и Африка, от Западните Балкани, както и от други европейски страни (вкл. Украйна).

В рамките на разширената среща беше представена дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Междуамериканската комисия за контрол на злоупотребата с наркотици (CICAD). Особено внимание беше обърнато на Европейската учебна програма за превенция (EUPC), при която EMCDDA периодично  провежда обучения на обучители в областта на превенцията на употребата на наркотици. Опитът си по тази програма представиха специалисти от Италия и Ирландия. Представители на EMCDDA и Грузия пък запознаха присъстващите с развитието на проекта EMCDDA4GE, насочен към подпомагане на националните отговори на свързаните с наркотиците заплахи за общественото здраве и сигурност в тази страна.

Опитът в обученията, насочени към професионалисти в областта на намаляване на предлагането на наркотици, освен от EMCDDA, беше представен и от специалисти от Турция и Северна Македония.

По отношение на обученията насочени към употребяващи наркотици особено впечатление направиха проектите и интервенциите, които се развиват в някои страни от Южна Америка, като Чили и Панама.            

Както всеки път преди същинската среща се проведе предварителна среща на страните от мрежата REITOX (без участието на EMCDDA), на която се разисква предстоящия дневен ред и евентуална позиция, която участниците биха застъпили пред EMCDDA. Представя се участието на страните в отделни проекти, настъпили промени в организацията на работа или структурата на центровете. През последните години върви сертифициране на дейността на националните фокусни центрове. Последни, които са минали през такава процедура са Естония, Белгия и Хърватия.

Темата за новия Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на Агенция на ЕС за наркотиците, която ще замени EMCDDA, беше основна за срещата. В началото на юли 2023 г. се очаква той да бъде приет окончателно, като в момента се правят последни съгласувания по отношение на преводите на отделните езици в ЕС. След приемане на Регламента ще бъдат необходими подготвителни действия, докато стартира неговото действие след 1 година. Пет години по-късно, през 2029 г., се очаква да бъде извършена и първата оценка на новия мандат на Агенцията от Европейската комисия. Планирано е да бъде осигурено допълнително финансиране от 63 милиона евро за 4 години и откриване на 40 нови работни места.

През последните няколко месеца бяха сформирани работни групи по 3 основни направления на Регламента (мониторинг на ситуацията, готовност за отговор на заплахите и развитие на капацитет), в които националните фокусни центрове обсъждаха направените предложения за новия мандат. По време на срещата имаше 3 пленарни сесии по отделните направления, като в тях активно се включи Алексис Гусдил (директор на EMCDDA), а също и един от българските представители в EMCDDA Румен Седефов, ръководител на отдел „Рискове за обществената безопасност и сигурност“.

Съществена част от срещата бяха дискусионни панели в две направления: обществено здраве и намаляване на предлагането на наркотици. По първото направление се проведоха дискусии по теми: „Настоящи тенденции сред младите хора при започване на лечение във връзка с употреба на наркотици“, „Перспектива по отношение на мониторинга на употребата на наркотици по полов признак“, „Примери и инструменти за събиране на качествена информация“ и „Медицинска употреба на халюциногени“. По второто направление дискусиите бяха насочени към теми: „Мониторинг на насилието свързано с наркотици“, „Ключови показатели за пазара на наркотици: цена и чистота на наркотиците“, „Двойно отчитане на вещества (като кетамин, GBL)“ и „Национални сигнали за събития с потенциално силно въздействие върху общественото здраве“.

По отношение на пакета за докладване от страните, през 2024 г. се предвижда да бъдат добавени няколко нови показателя за психиатрична коморбидност сред потърсилите лечение във връзка с употреба на наркотици в Стандартна таблица TDI. Попълването на информацията е по желание, но България активно участва в това направление, така че не би трябвало да представлява проблем предоставянето й през следващата година.

Последната сесия от срещата беше посветена на новия Европейски доклад за наркотиците, който ще бъде представен на 16 юни в Брюксел. За първи път докладът ще е в нов модулен дигитален формат, като се предлагат иновативни начини за достъп до съдържанието и за взаимодействие с него. Публикацията може да се чете на различни устройства (персонални компютри, мобилни телефони, таблети) и ще е достъпна на 25-те езика на ЕС (включително на български).

В края беше изказана благодарност на ръководителя на REITOX Гонсало Фелгейраш, който се оттегля от поста си. От 1 юли 2023 г. неговото място ще заеме Мариа Морейра.