Категория: Методически материали

Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (издания на EMCDDA, 2021 – 2024 г.)

Рамка за действие и стратегии за успешно прилагане Ръководствата предоставят подкрепа на онези, които планират здравна и социална политика или интервенции за справяне с...

Архив