Категория: Новини

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) се трансформира в Агенция на ЕС по наркотиците (EUDA)

В края на юни беше публикуван нов Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, който преразглежда мандата на Европейския център за мониторинг...

17-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

На 28-30 юни 2023 г. в град Перник се проведе 17-та Национална конференция по проблемите на провенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества....

Хепънинг по повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни)

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Столична община организира традиционен хепънинг по повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на...

Европейски доклад за наркотиците 2023 г.

По-голямото разнообразие в предлагането и употребата на наркотици създава нови предизвикателства за политиката в областта на наркотиците и здравеопазването в Европа. Това е един...

Архив