Категория: Международни проучвания

Онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа относно въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба на наркотици (2020 г.)

В периода април-май 2020 г. от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) беше инициирано онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа...

Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) 2019 г.

През 2019 г. беше проведено седмо по ред изследване по Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD). Изследването е проведено в...

Проучване Евробарометър за въздействието на наркотиците върху общностите в Европейски съюз (2021 г.)

На 1 февруари 2022 г. Европейската комисия публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър за въздействието на наркотиците върху общностите в Европейски съюз (ЕС)....

Архив