Категория: Публикации

Здравеопазване (издание на Национален статистически институт и НЦОЗА)

Националният статистически институт предлага статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация „Здравеопазване 2023“ (на български език), съвместно издание на Националния статистически...

Здравеопазване. Кратък статистически справочник (издание на НЦОЗА, МЗ)

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка...

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2022 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2021 г. Годишен доклад за състоянието...

Архив