Категория: Български издания

Здравеопазване (издание на Национален статистически институт и НЦОЗА)

Националният статистически институт предлага статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация „Здравеопазване 2023“ (на български език), съвместно издание на Националния статистически...

Здравеопазване. Кратък статистически справочник (издание на НЦОЗА, МЗ)

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка...

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2022 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2021 г. Годишен доклад за състоянието...

SocioBrains

Употреба на кокаин сред населението на България и аналитични методи за определяне на активното вещество (брой 92, април 2022 г.) Употреба на марихуана сред...

Заедно

Заедно – Бюлетин на ПИЦ по ПН, София – 25 (2010 г.) Заедно – Бюлетин на ПИЦ по ПН, София – 24 (2009 г.)...

Архив