Категория: Български издания

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2021 г. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2020 г. Годишен доклад за състоянието...

SocioBrains

Употреба на кокаин сред населението на България и аналитични методи за определяне на активното вещество (брой 92, април 2022 г.) Употреба на марихуана сред...

Заедно

Заедно – Бюлетин на ПИЦ по ПН, София – 25 (2010 г.) Заедно – Бюлетин на ПИЦ по ПН, София – 24 (2009 г.)...

Информационен бюлетин (община Варна, дирекция „Превенции“)

Информационен бюлетин „Обзор на наблюдаваните тенденции, свързани с употребата на наркотични вещества, разпространението на ХИВ/СПИН, детските противообществени прояви и правонарушения и трафика на хора...

Архив