Престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), регистрирани от районните и окръжните съдилища в страната през 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Брой престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)2977
делата, по които са свършени с осъждане2938
осъждане1382
условно усъждане1556
оправдаване36
прекратяване3
освобождаване от наказание
в т.ч. извършени от:
едно лице2871
две лица62
три и повече лица5
Източник: Национален статистически институт