Иззети количества наркотични вещества и прекурсори в България през 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
ВИД ВЕЩЕСТВО МЕРНА ЕДИНИЦАМВРМВР + АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ОБЩО КОЛИЧЕСТВО
ГДНПГДБОПГДГП
ХЕРОИНкг57,09720,42534,9146,079216,426334,941
ОПИУМкг00034,2860,32034,606
МОРФИНлитър00000,1000,100
МОРФИНброй таблетки0000116116
ФЕНТАНИЛлитър0000168,000168,000
ФЕНТАНИЛброй таблетки00008484
ОКСИКОДОНброй таблетки000015641564
ТРАМАДОЛброй таблетки0000915915
ДИХИДРОКОДЕИНброй таблетки0000230230
КОКАИНкг8,9171,8050.139021,97532,836
АМФЕТАМИНкг24,6162,3060,12801,86028,910
брой таблетки72370000442
МЕТАМФЕТАМИНкг37,6631,0200,00307,18845,874
брой таблетки8530000853
ЕКСТАЗИ (ТАБЛЕТКИ)кг2,1751,4490,1570,66804,449
брой таблетки12231090001332
КХАТкг000040,00040,000
БЕНЗОДИАЗЕПИНИброй таблетки3755000451658455413
КЕТАМИНкг0000352,000352,000
КАНАБИС (СУХА МАСА)кг13622,231306,85020,49790,251364,68015244,008
КАНАБИС (СТРЪКОВЕ)кг1746,73603681,122005427,858
брой стръкове2040346881710025262
ХАШИШкг1,6741,4150,6170,0370,2423,985
СИНТЕТИЧНИ КАНАБИНОИДИкг11,007 3,94814,956
ПРЕКУРСОРИкг9,5220,9070038,56448,993
литър110,8000001,160111,960
брой таблетки107200047543004755372
Източник: Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, НФЦ, НЦОЗА