Установяване на употреба на наркотици от водачи на моторни превозни средства през 2023 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Данни за 2022 г.

Брой водачи на МПС с положителна проба за наркотични вещества или техни аналози4463
Брой пътнотранспортни произшествия с установена употреба на наркотици или техни аналози на водачите на МПС329
Общ брой пътнотранспортни произшествия (ПТП)32 448
Отношение на броя ПТП с установена употреба на наркотици или техни аналози спрямо общия брой ПТП (в %)1,01
Източник: Главна дирекция „Национална полиция“, Министерство на вътрешните работи.