НФЦ

DRUGNET IRELAND (ИРЛАНДИЯ)

Брой 24, зима 2007 г.

Няколко са интересните теми, на които е обърнато внимание в зимното издание на списанието “Drugnet Ireland” за 2007 година, бюлетин на отдел “Проучвания за употребата на наркотици и алкохол” към Ирландския комитет за здравни изследвания.  

На 1 ноември отдел “Проучвания за употребата на наркотици и алкохол” към Ирландския комитет за здравни изследвания публикува така наречения Преглед № 6, чиято цел е да събере и анализира наличната информация, засягаща проблемната употреба на алкохол в Ирландия и свързаните с нея здравни последици. Повече информация за различните аспекти на проблема може да бъде намерен в следните статии: “Здравни последици от проблемната употреба на алкохол”; “Употребата на алкохол в Ирландия”; “Няма безопасна употреба на алкохол по време на бременност”; “Доброволният етичен кодекс в рекламите на алкохол, все още на изпитателен срок ”.

На 6 ноември 2007 година отдел “Проучвания за употребата на наркотици и алкохол” към Ирландския комитет за здравни изследвания публикува доклад за проведено изследване в Ирландия относно връзката между различните аспекти на социалното изключване, проблемната употреба на наркотични вещества и социалната реинтеграция като отговор на тази употреба. Интересни детайли по темата са предоставени в статията  “Социалната реинтеграция като отговор на проблемната употреба на наркотици: преглед”.

Препоръчителните мерки за подобряване на трудовата заетост на настоящите, бившите и възстановяващите се  зависими са описани в статията “Иновативен модел за наемане на работа на клиенти от метадонови програми”.

Нивото на резиденциалните услуги в Ирландия е описано в статията “Резиденциялни услуги за зависими от алкохол и наркотични вещества”.

Интересна информация за превенцията  на употребата на психоактивни вещества може да се открита в статия със заглавие “РЗПН стратегии и превенция”.

За тези, които биха желали да научат повече за работата и резултатите от нея на отдел “Проучвания за употребата на наркотици и алкохол” към Ирландския комитет за здравни изследвания за популяризирането на добрите практики в намаляване на търсенето на наркотични вещества, интерес ще представлява статията “Популяризиране н а базираната на доказателства практика сред регионалните звена по проблемите на наркотиците”.

Как Ирландия се справя със злоупотребата с вещества може да се научи от статията “Злоупотребата с вещества според здравната администрация на югоизточната област”.

В статията със заглавие  “Резултати от третото изследване на здравното поведение на учениците” е дадена подробна информация за проведеното през 2006 година в Ирландия изследване сред учениците по отношение на здравното им поведение.

Какво представлява живота в една добре функционираща терапевтична общност може да се разбере от статията “Годишен доклад на терапевтична общност “Кулмайн” за 2006 година”.

В статията “Помощ и съвети при справянето със смъртта на близък” се препоръчват две ръководства за самопомощ при настъпването на негативни събитив в нашия живот.

Полезна информация за консултантските услуги при млади хора и техните родители е включена в статия “Годишен доклад за консултантските дейности за тинейджъри на организацията “Кроскеър” за 2006 година”

 “Амфетамини на фокус” описва специфична гледна точка към проект, който изследва потенциалната опасност от зачестилата употреба на амфетамини в страните от Европейски съюз.

В статията със заглавие “Доклад за 2007 по проблемите с наркотиците в Европа” е направен кратък преглед на Годишния доклад на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Полезна информация за това как различни дейности в областта на превенцията на наркоманиите могат да бъдат финансирани от Европейския съюз може да бъде намерена в статията “ЕС за финансирането на информационни и превантивни дейности ”.

На 13 и 14 Декември се състоя първата среща на новосъздадената европейска организация “Обществен форум за наркотиците”, която ще бъде посредник в обмена на информация между Европейската комисия и различните обществени организации в страните членки на ЕС. Повече информация за това е предоставена в статията “Обществен форум за наркотиците в ЕС –заслужена среща”

Как държавник може да даде своя принос в дебата за канабиса може да е научи от статията “Министерски принос към дискусията за канабиса в колежа Тринити”.

Интересна информация за работата на ирландския съд, изпращащ на лечение, провинили се зависими предоставя статията със заглавие “Ирландския съд за лечение – поглед от скамейката”.

Ръководство за стандартите в даването на информация във връзка с употребата на наркотици беше издадено на 10 септември 2007 година. Повече за това събитие може да се научи от статията “Качествени стандарти в информираността по отношение на употребата на наркотици”.

Нови данни за различните аспекти на проблема с наркотиците в Ирландия и Европа мога да бъдат намерени в следните статии: ”Накратко”, “От Drugnet Europe”, “Наркотиците на фокус – политически брифинг”, “Последни публикации” и “Предстоящи събития”.

Този брой на Drugnet Ireland може да бъде свален на следния адрес:

http://www.hrb.ie/storage/publications/hrbpublications/drugmisuse/Drugnet_24.pdf