EMCDAA

EMCDDA издаде новия брой (78) на Информационния бюлетин  Drugnet Europe за периода април – юни 2012 година.

Drugnet Europe е периодично издание на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, в което се предоставя информация за дейността на центъра, предназначена за широка читателска аудитория.

Част от темите, застъпени в него са:

  • Нов доклад за оценка на стратегията на ЕС за борба с наркотиците 2005-2012.
  • Мониторинг на лечението сред инжекционно употребяващите наркотици в Европа.
  • Австрия и Унгария променят законовите си рамки, за да реагират по-бързо на влизането на пазара на нови психоактивни вещества.
  • ЕЦМНН – домакин на първата Reitox седмица.
  • Доклад за употребата на наркотици в Северна и Южна Америка.
  • Представяне на бъдещи издания и продукти на ЕЦМНН.

Информационният бюлетин е достъпен на английски език на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/78