EMCDAA

Каква е доказателствената база относно медицинската употреба на канабис и канабиноиди? Каква е разликата между медицински канабис и лекарствени продукти на основата на канабис и защо това е важно? Как този въпрос се регулира в ЕС? На тези и още много въпроси отговаря новият доклад на EMCDDA: “Употреба на канабис и канабиноиди за медицински цели: въпроси и отговори във връзка с разработването на политики“. Докладът е публикуван  в отговор на нарастващия интерес към темата, тъй като все повече европейски страни се занимават с изработка на политики в областта.

„Много държави от ЕС  вече са разрешили или възнамеряват да разрешат употребата на канабис и канабиноиди за медицински цели под някаква форма“, се казва в доклада. Подходите обаче варират значително между отделните страни, както по отношение на разрешените продукти, така и по отношение на регулаторните рамки относно предоставянето им. Разбирането на разнообразието от подходи в различните страни е важно за постигане на информиран политически дебат.

От САЩ и Канада, до Австралия и Израел, докладът представя селекция от казуси, илюстриращи различните подходи, използвани от страни извън ЕС.

Докладът очертава основните предизвикателства пред вземането на решения в тази област и адресира множеството въпроси, които правителствата биха могли да вземат предвид, във връзка с решението дали да направят канабиса и производните му продукти, достъпни за медицинска употреба. Те включват: видовете продукти, които пациентите ще могат да използват; медицинските условия, при които могат да се използват и вида медицински и регулаторен надзор.

Във връзка с публикуването на доклада, Директорът на EMCDDA Алексис Гусдийл коментира: „В повечето страни предоставянето на продукти от канабис за медицински цели се е развило с течение на времето, често в отговор на търсенето от страна на пациентите или в усъвършенстването  на самите продукти. Този доклад има за цел да предостави обективен поглед върху настоящите доказателства, практики и опит в тази много бързо развиваща се област и да опише сложната комбинация от подходи, приети в ЕС и извън него. На последно място докладът  акцентира върху значението на разработването на общ език по този въпрос, който да помогне за изграждането на база за оценка и оценка“.

Сред одобрените лекарствени продукти на основата на канабис най-разпространени са следните:

Marinol и Syndros
Aктивна съставка – дронабинол. Предлага се под формата на перорални капсули или перорален разтвор, съдържащ синтетичен тетрахидроканабинол (THC). Дронабинолът повлиява загубата на тегло при пациенти с анорексия и СПИН и намалява гаденето и повръщането, свързани с химиотерапия, особено след неуспешно предишно лечение.

Cesamet и Canemes
Активна съставка – набилон. Предлага се под формата на орални капсули, съдържащи синтетичен канабиноид, подобен на ТНС. Основно приложение – облекчаване на гадене и повръщане, свързано с химиотерапия.

Sativex
Активна съставка – набиксимолс. Sativex е лекарствен продукт, съдържащ приблизително равни количества ТНС и CBD от два екстракта от канабис. Предлага се под формата на спрей, впръсква се в устната кухина – от вътрешната страна на бузите и под езика. Медикаментът е предназначен за третиране на мускулна спастичност в резултат на множествена склероза.

Epidiolex
Активна съставка – канабидиол (CBD).  Epidiolex  е растителен разтвор на CBD за перорално приложение, предназначен за лечение на гърчове, свързани със синдром на Ленокс-Гасто или синдром на Дравет, при пациенти на възраст над 2 години.

Пълната версия на доклада можете да намерите тук.

Още по темата:
A Guide To The Health Benefits Of Cannabis