EMCDAA

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) публикува обширен труд  на тема: „Намаляване на вретите от употребата на наркотични вещества: минало, настояще и бъдеще”.

(21.4.2010, Лисабон) Намаляването на вредите от употребата на наркотици вече е неразделна част от съвременната политика за наркотиците в Европа. Но според експерти това не винаги е било така. В новите научни трудове по темата, публикувани от EMCDDA, европейски и международни специалисти показват как въпросът за намаляване на вредите от употребата на наркотици да се развие от тема за дебат до водеща линия в европейската политика за наркотиците.

Авторите на труда в продлжение на две десетилетия са работили по темата и практиките, свързани с  намаляване вредите от употребата на наркотици в Европа и извън нея.

За повече информация посетете:

www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction

www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases