Main Footer

НФФП

Националният Фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването.

НФЦ е базиран в Национален център по обществено здраве и анализи и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Контакти

НФФП
София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15
Тел.: 02/ 832 6136, 832 6137, 831 3079
Факс: 02/ 831 30 79
E-mail: office@nfp-drugs.bg

НЦОЗА

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15
Тел: +359 2 80 56 444
Централа: (02) 832-61-36
Факс: +359 2 954 12 11
Web: ncpha.government.bg
E-mail: ncpha@ncpha.government.bg