Как се развива пазарът на опиоиди в Европа? Кои вещества предизвикват най-голяма загриженост днес? Как страните реагират на употребата на канабис? За тези и други теми може да научите повече от Европейския доклад за наркотиците 2024 г.: Тенденции и развития на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), представен днес на онлайн пресконференция.

Въз основа на данни от 29 държави (ЕС 27, Турция и Норвегия), онлайн докладът предоставя най-новия преглед на ситуацията с наркотиците в Европа, като изследва дългосрочните тенденции и нововъзникващите заплахи. Цялостният анализ обхваща употребата и предлагането на наркотици, както и свързаните с наркотиците вреди и ответните действия по отношение на тях.

Над 100 интерактивни графики допълват анализа, докато специалните интерактивни табла позволяват на потребителите да визуализират данни и тенденции на европейско и национално ниво. Всяко заинтересовано лице ще има достъп до изходните данни за по-лесното им използване и обмен. Публикацията е предназначена за четене на различни устройства (компютри, мобилни телефони, таблети).

В допълнение към доклада е публикуван Статистически бюлетин за 2024 г. (Statistical Bulletin 2024), съдържащ национални бази данни.

Европейски доклад за наркотиците 2024 г.: Тенденции и развития (дигитален формат на английски език)

Ключови аспекти на Европейски доклад за наркотиците 2024 г.