През 2022 г. 37 от 49-те държави в Европа, включително 26 в ЕС/ЕИП, отчитат увеличение на диагнозите на ХИВ в сравнение с 2021 г., като някои държави отчитат рекордно високи нива за една година.

През 2022 г. са докладвани 110 486 ХИВ диагнози в 49 от 53-те страни в Европа, включително 22 995 от страните от ЕС/ЕИП. Това съответства на коефициент от 12,4 ХИВ диагнози на 100 000 души от населението в региона като цяло, което е леко увеличение спрямо коефициента за 2021 г. (11,9 на 100 000 души от населението) и значително намаление спрямо коефициента за 2019 г. (15,6 на 100 000 души население) преди пандемията от COVID-19.

Източник: Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC).