Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи през 2023 г. за престъпления, свързани с наркотици (по статистически райони и области)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Статистически райони и областиОбщоМомчетаМомичетаМалолетни (8-13 години)Непълнолетни (14-17 години)
ОбщоМомчетаМомичетаОбщоМомчетаМомичета
Общо за страната4123278561540632680
Северозападен район23203   23203
Видин88    88 
Враца651   651
Ловеч321   321
Монтана44    44 
Плевен211   211
Северен централен район60546   60546
Велико Търново47425   47425
Габрово981   981
Разград11    11 
Русе11    11 
Силистра22    22 
Североизточен район725022211704921
Варна563521211543420
Добрич66    66 
Търговище44    44 
Шумен651   651
Югоизточен район45423   45423
Бургас25241   25241
Сливен11    11 
Стара Загора12111   12111
Ямбол761   761
Югозападен район15112031   15112031
Благоевград1212    1212 
Кюстендил1073   1073
Перник871   871
София761   761
София-столица1148826   1148826
Южен централен район6141204 4574116
Кърджали4311 133 
Пазарджик1064   1064
Пловдив261511   261511
Смолян1 11 1   
Хасково201732 218171
Източник: Национален статистически институт