Малолетни и непълнолетни лица, преминали през детски педагогически стаи през 2023 г. за употреба на психоактивни вещества

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Деца, преминали през ДПС за извършените от тях противообществени прояви (общо)6635
в това число за:
употреба на психоактвни вещества 544
% към преминалите през ДПС8,20
пол:
момчета403
момичета141
малолетни (8-13 години)39
момчета33
момичета6
непълнолетни (14-17 години)505
момчета370
момичета135
Източник: Национален статистически институт