Наложени наказания през 2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Брой наложени наказания за престъпления, свързани с наркотици (по чл. 354а – 354в от НК)2413
от тях:
лишаване от свобода: 1821
до 6 месеца588
от 6 месеца до 1 година660
от 1 до 3 години527
от 3 до 4 години35
от 4 до 5 години8
от 5 до 10 години3
глоба534
пробация41
други17
Източник: Национален статистически институт