Гаранция за неприкосновеност на информацията

Национален фокусен център за наркотици и наркомании се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

Защитата на личните данни на посетителя/потребителя на този уеб сайт се уреждат от настоящите Правила и условия за ползване, разпоредбите на Закона за защита на личните данни и задължителните указания на Комисията за защита на личните данни.

Когато използвате уебсайта на Национален фокусен център за наркотици и наркомании ние събираме определена информация или данни за Вас

Национален фокусен център за наркотици и наркомании Ви напомня да бъдете внимателни при използването на Вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.