Чистота на съдържанието на активното вещество в някои видове наркотици на улично ниво (2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
ВеществоРазмер на извадкатаМинимумМаксимумСредна аритметичнаСредна претегленаМедианаМода
Канабис трева (% THC)340,643,413,112,713,002,6
Хероин хидрохлорид (%)325,349,038,435,240,8
Кокаин хидрохлорид (%)430,489,057,863,861,543,7
Амфетамин (%)901,321,89,710,19,74,4
Метамфетамин (%)1350,180,462,759,173,080,1
Екстази (кристал, %)66,684,039,531,138,6
Екстази (таблетка, %)3318,650,835,629,330,725,0
Източник: Национален институт по криминалистика, Министерство на вътрешните работи