На 22 и 23 февруари 2012 г. в Лисабон (Португалия) се състоя REITOX Академия на тема “Резидентно лечение за употребяващите наркотици в Европа”. В нея взеха участие представители на страните от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основната цел на Академията бе да бъдат подпомогнати националните фокал пойнти в написването на Задължителната тема („Резидентно лечение за употребяващите наркотици в Европа”) на Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите за 2012 г. Заедно с това вниманието бе насочено към обмяна на информация и знания между експертите от страните в областта на:

  • историята на резидентното лечение за употребяващите наркотици в Европа;
  • наличността на резидентни програми за лечение;
  • измерване на резултатите и мониторинг на прогреса на лечение;
  • начините за интегриране на резидентното лечение в системата на грижи за употребяващите наркотици;
  • идентифициране на примерите за добра практика, адресирани към нуждите на суб-групите пациенти на резидентно лечение (като млади хора, мигранти).

На Академията бе представен опита в резидентното лечение на Чехия, Дания, Австрия, Холандия и Гърция. В сформирани работни групи бяха обсъдени основните насоки, структурата и съдържанието на Задължителната тема.

Бяха приети някои промени  по дефинициите и основните насоки за попълване на Задължителната тема. Предвижда се събирането на данни във връзка с резидентното лечение във всяка страна от REITOX-мрежата да става по определен образец.