UNODC

Световен доклад за наркотиците 2023 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2022 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2021 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2020 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2019 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2018 г. (на английски език)

Световен доклад за наркотиците 2017 г. (на английски език)