Етикет: Справочник

Здравеопазване. Кратък статистически справочник (издание на НЦОЗА, МЗ)

Основни източници на информацията в справочника са годишните формуляри, които всички лечебни и здравни заведения в страната представят в НЦОЗА и НСИ във връзка...

Архив