Аудио

UNODC

UNODC

Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC) е създадена през 1997 г. като Служба за контрол на наркотиците и превенция на...

REITOX

REITOX мрежа

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) координира мрежа от Национални фокусни центрове (National Focal Points), изградени в 27-те страни-членки на ЕС,...

Архив